Ναι, υπάρχει η δυνατότητα να γίνουν εναλλακτικές διαστάσεις, για εξατομικευμένες διαστάσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@perspectiveshop.gr