Ναι, υπάρχει η δυνατότητα αγοράς μόνο κορνίζας. Θα βρείτε τη συλλογή μας στην κατηγορία display.